RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Segafredo Zanetti Poland sp. z o.o. z siedzibą w Bochni, ul. Partyzantów 7, 32- 700 Bochnia, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000127098 („Administrator”), w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), niniejszym informuje, że może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna.

Państwa dane osobowe zostały pozyskane w związku z ich wprowadzeniem przez użytkownika serwisu http://coffeeartmasters.pl.

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Państwa danych osobowych jest Segafredo Zanetti Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni (dalej jako „Administrator”).

[Inspektor Ochrony Danych Osobowych] Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie pani Agnieszki Wojciechowskiej. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod adresem: ul. Partyzantów 7, 32- 700 Bochnia lub mailowo : a.wojciechowska@kwwp.pl

[Dane kontaktowe] Z Administratorem możesz się skontaktować pod adresem: Segafredo Zanetti Poland sp. z o.o., ul. Partyzantów 7, 32-700 Bochnia, numerem telefonu + 48 14 615 41 00 lub pod adresem e-mail: info@segafredo.pl.

[Cel] Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w postaci wizerunku oraz inne podane przez Państwa dane osobowe, tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj. w celach marketingowych Administratora, w tym w szczególności w celu promowania usług i towarów Administratora, w tym zwłaszcza do wysyłania ofert, newslettera, materiałów informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych dotyczących towarów lub usług, a także na potrzeby wydarzeń promocyjnych oraz marketingowych organizowanych przez Administratora i innych wydarzeń zorganizowanych przez Administratora w związku przedmiotem jego działalnością, a także wydarzeń, których Administrator jest uczestnikiem/partnerem, jak również na potrzeby tworzenia i publikowania materiałów marketingowych.

[Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Państwa danych osobowych są partnerzy biznesowi Administratora, w tym dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych osobowych m.in. dostawcy usług informatycznych, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem, jego następcy prawni, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

[Okres przechowywania] Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody.

[Prawa] Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu także prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jednakże przetwarzanie to nie będzie prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływającej, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO. Oznacza to, że Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostosowania do Państwa naszych materiałów, tak byś otrzymywał/-a wyłącznie te informacje, które są zgodne z Twoimi zainteresowaniami.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do celu zawarcia i wykonywania umowy o przeprowadzenie szkolenia, jak również do otrzymywania informacji handlowych oraz marketingowych..

[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.